Info

flag-usflag-uk duitse vlag

Ik ben Bianca Holland
en ik ben Transgender – CrossDresser – DeelTijdVrouw.

email-icon
Hier vind je informatie voor de CrossDresser of DeelTijdVrouw (travestiet), de partner of andere geïnteresseerden in dit onderwerp.
Met deze info hoop ik onze ‘hobby’ bespreekbaar te maken en tips te geven over hoe om te gaan met CrossDressing.
Wanneer je vragen hebt of mij wil bereiken, kan dat door mij te e-mailen.


Zhatecrimeself ben ik het best te typeren als DeelTijdVrouw
(zoals in hieronder is beschreven). Het woord DeelTijdVrouw past beter bij mij dan het Nederlandse (ouderwetse) woord travestiet.

Aan de rechterzijde vind je een opsomming van mijn ervaringen van mijn Bianca Balans Dagen (BBDen): zoals hier is te zien is bijvoorbeeld bij het geven van een gastcollege op de Hogeschool Utrecht aan studenten Social Work.
Dit is de link naar mijn blog over mijn BBDen

In de navigatiebalk hierboven staan de onderwerpen die ik in de loop der tijd heb verzameld om meer te weten te komen over mijn ervaringen als DeelTijdVrouw, alfabetisch weergegeven:

 • Achter ‘Bianca‘ geef ik in het kort wat info over mijzelf.
 • Buiten‘ bevat tips over het ‘enfemme’ naar buiten willen gaan.
 • Onder ‘Kinderen’ worden wat achtergrond gedachten gegeven over ‘vertel ik het de kinderen’?
 • Links‘ geeft een overzicht van nuttige andere adressen waar je hulp kunt vinden bij je transformatie, psychotherapie, documentaire, chatsites, en persoonlijke sites. Ook is hier de sitemap opgenomen.
 • Het kopje ‘Lopen‘ geeft een aantal tips voor je bewegingen waarop je als CrossDresser zou kunnen letten wanneer je je in het openbaar wil vertonen.
 • Op de pagina ‘Partner’ vind je informatie voor de partner van de CrossDresser.
 • Onder ‘Shopping’ vind je wat tips over het winkelen voor de CrossDresser of als CrossDresser.
 • Onder ‘Student’ vind je tips voor studenten die een scriptie willen schrijven over het onderwerp Transgender en/of de belevingsvorm van de CrossDresser of Deeltijdvrouw.
 • Wanneer je eens met elkaar wil kletsen en je ‘je andere zelf’ uiten, lees dan de achtergrondinformatie over T&T avond, ook wel transgenderavond genoemd. Dit zijn speciale avonden waar we (sommigen met partner) bijeen komen, met elkaar kunnen kletsen en ons zelf kunnen zijn.
 • Je vindt tips onder ‘Transformatie’ waarop je kunt letten bij het omkleden.
 • Onder het kopje  ‘Vragen‘ geef ik antwoord op vele vragen die bij CrossDressing voorkomen.
 • Bij het tabblad ‘Zelfacceptatie‘ ga ik in op hoe je zelf om kan gaan met je CrossDressing.

Ik heb ook een profiel op LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, FlickrHieronder geef ik de belangrijkste begrippen weer, met wat er door onder wordt verstaan.

 • TRAVESTIE, CROSSDRESSING en DEELTIJDVROUW
  We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, de gender identiteit (het gevoel man of vrouw te zijn) ook mannelijk, maar het gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding.
  Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol in te vullen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. Verreweg de meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur. (vrij naar A.Verschoor, 1990).
 • Verschil tussen ‘CrossDressing’ en ‘travestie’:
  In de Nederlandse taal kennen we maar één woord voor iemand die zich hult in kleding van het andere geslacht: travestiet (het woord crossdresser bestaat niet volgens ‘Van Dale‘). De motieven van travestieten lopen echter nogal uiteen. Het verkleden of ‘kleden als’ kan gericht zijn op erotiek, showtravestie, of op het imiteren van het voorkomen van een vrouw.

In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘transvestism’ en ‘crossdressing’. Dit verschil is ontstaan omdat er in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term ‘transvestism’. Het woord ‘transvestism’ wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord ‘crossdressing’ ontstaan.

Een CrossDresser of DeelTijdVrouw betreft een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder meer:

  • zich te kleden in gangbare dameskleding;
  • gebruik van accessoires;
  • vrouwelijke haardracht;
  • gebruik van make-up;
  • gebruik van de stem.

De CrossDresser kleedt zich niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjisme.

 • Een belangrijk onderscheid
  De laatste jaren zie je echter dat de betekenis van CrossDressing aan verandering onderhevig is en meer opschuift naar wat in de Nederlandse taal ‘travestie’ wordt genoemd. bianca-na35Dit zie je onder meer aan de veranderingen in de tekst over crossdressing zoals ik die in 2009 heb opgenomen in Wikipedia. Deze tekst is door velen veranderd in de loop der jaren (er staat nog wel een foto van mij tussen: zie hiernaast).
  Vandaar dat ik zelf steeds meer de term DeelTijdVrouw ben gaan gebruiken, juist om het verschil aan te duiden tussen de fetisj travestie en crossdressing, waarbij géén sprake van een fetisj is. Volgens de psychiatrische diagnostiek zit daar een groot verschil tussen.
  Dit verschil is beschreven in DSM-V. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vertaald als ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’. Dit DSM-5 of DSM-V is een Amerikaans handboek dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. Hierin is ‘fetisjistisch transvestitisme’ als een parafilie opgenomen (=de verzamelnaam van een groep seksuele gedragingen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd). Wanneer het seksueel gedrag leidt tot ernstige problemen tussen een persoon en zijn omgeving, kan sprake zijn van een psychische aandoening.
  Goed is te constateren dat transseksualiteit en niet fetisj-gerelateerde travestie (wat dus CrossDressing is) niet als een psychische aandoening worden aangemerkt.
  Daarmee is ook vanuit de psychiatrische diagnostiek het inzicht gekomen dat CrossDressing niet is te genezen. Het is ook geen ziekte of psychische afwijking.
  Hiermee is denk ik ook verklaard, waarom het verkeerd is om het woord CrossDressing te misbruiken als verzamelnaam en ik dus maar naar een ander woord ben gaan zoeken. Daarbij ben ik dus terecht gekomen op het woord DeelTijdVrouw (jaren geleden al aangedragen door een t-vriendin van me).
  Wanneer je hier meer over wil weten, raad ik je aan dit hoofdstuk te lezen.

wat valt er onder transgender

 • TRANSGENDER
  Transgender mensen overschrijden hun gender door wat hun genderexpressie en genderpresentatie betreft (deels) voor het andere geslacht ‘te kiezen’ (crossgender expressie en crossgender presentatie). Dit kan zich beperken tot zich af en toe overeenkomstig de andere sekse te kleden. Het kan ook zijn dat mensen hun biologische geslacht definitief verwerpen en ervoor kiezen om via een zo volledig mogelijke geslachtsaanpassing verder te leven in het gewenste geslacht.
  (http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/ 2022).

Aantallen
– Travestie/Crossdressing: 2,8 % van de mannen;
– Transgenderisten: bij 0,6% mannen; 0,2% vrouwen;
– Transvrouw: (bij jongens) 1:3600 (0,03%).
– Transman (bij meisjes 1:6700 (0,015%).
Hieruit kan je dus concluderen dat travestie/crossdressing 100 keer vaker voorkomt dan transvrouw.
Slechts 1% van alle transgenders heeft daadwerkelijk de wens van (geboorte)geslacht te willen veranderen/hebben aversie tegen geslachtskenmerken.
(bron: Paula Vennix: Feiten over Transgender mensen, 2013′)

 • Diversiteit
  De mate waarin genderdysforie zich uit, verschilt sterk van persoon tot persoon. Zo zijn er mannen voor wie het voldoende is om af en toe, maar wel vaak in het verborgene, vrouwenkleding aan te trekken. Maar er zijn ook transgender personen die zeer beslist vinden dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren. Vroeger noemde men alle transgender mensen meestal “travestieten” en tegenwoordig heeft men het over “transgenders”. Maar er is een grote diversiteit en pluriformiteit binnen de transgender wereld. Er is onderscheid tussen transseksuelen (transmannen en transvrouwen), crossdressers, deeltijdvrouwen, gelegenheidsvrouwen en travestieten.


  Ook kom je soms heel extroverte en extravagante uitingen tegen, zoals female impersonators en drag queens. Dat is het beeld dat de meeste mensen hebben bij travestieten. Maar als je met een drag queen gaat praten, krijg je vaak te horen dat die helemaal geen transgender gevoelens heeft: het gaat eerder om een soort van kunstzinnige uiting, een hobby of zelfs een beroep.

  Transgender mensen proberen meestal juist niet op te vallen, ze vinden het fijn om aangezien te worden voor leden van het andere geslacht, omdat dat past bij hun gevoel.
  (http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/ 2022).
 • TRANSSEKSUELEN
  We zien tegenwoordig vaak transgender mensen in de media, maar over het algemeen zijn het alleen transseksuelen die daar geportretteerd worden. Zij kunnen absoluut niet leven met het idee dat zij biologisch gesproken man zijn, terwijl zij zich vrouw voelen en om die reden willen ze hoe dan ook naar dat geslacht overgaan. Of, uiteraard, het omgekeerde: vrouwen die zich volop man voelen en dat ook willen worden. In die gevallen spreken we van transseksualiteit. Transseksuele mensen kunnen in een vaak langdurig traject van psychologisch onderzoek en medische ingrepen overgaan naar het geslacht waar zij in hún beleving thuis horen. Dat levert spannende TV-programma’s op, maar geen volledig beeld.
  Er zijn ook transgenders die ergens tussen de beide uitersten in zitten. Zo zijn er mannen die als vrouw leven, maar geen geslachtsaanpassing willen of kunnen ondergaan.
  (http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/ 2022).
 • GENDERDYSFORIE
  Gender=geslacht, dysforie=onvrede.
  Zij zijn ontevreden omdat hun biologische geslacht, niet (of tijdelijk niet) in overeenstemming is met hun genderidentiteit (dat wat zij zich voelen) of genderrol (hoe zij zich voordoen).
  Om recht te doen aan hun gevoelens maken gender dysforische mensen gebruik van het fenomeen ‘omkleden’, zodat hun uiterlijke verschijning op die momenten gevoelsmatig beter in overeenstemming is met hun innerlijke gevoel.
  Vroeger sprak men alleen van T & T, waarmee men de gender dysforische mens indeelde in transseksuelen (degenen, die in een verkeerd lichaam zitten) en de overigen die men allen als travestieten bestempelde.
  Er werd voorheen wel gesproken over de 3T’s (Travestieten, Transgenderisten en Transseksuelen, zie de omschrijvingen hieronder): De 3T’s zijn mensen met genderdysforie.

  Er is een grote groep gender dysforische mensen, die zichzelf noch als travestiet, noch als transseksueel zien en toch omwille van hun gender-identiteit evenals de transseksuelen een (beperkte) lichamelijke aanpassing wensen.
  Zelfs de driedeling in 3T’s is net als de tweedeling in ‘mannen’ en ‘vrouwen’ veel te beperkt.
  Uitgaande van de factoren biologisch geslacht, gender-identiteit, genderrol en seksuele voorkeur zijn 81 categorieën* mensen te onderscheiden.
  (* Bron: “Het continuüm tussen man en vrouw”, referaat inleiding in de sexuologie door drs. ir. Manon Vriendelijk.)

 • TRANSGENDERISTEN
  Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven.
  Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben. ( Gianna E. Israel, 1996).
  Je ziet dat deze term niet vaak meer wordt gebruikt en in de loop der jaren is gemigreerd naar de parapluterm ‘non-binair’.
 • NON-BINAIR
  Non-binair is ook een paraplubegrip. Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen. Genderidentiteit en genderexpressie zijn echter niet per definitie met mekaar verbonden. Je kan iemands genderidentiteit met andere woorden niet altijd aflezen van hun genderexpressie.
  Er zijn verschillende termen voor genderidentiteiten die zich buiten het binair gendermodel stellen; “genderqueer”, “gender non-conform”, “agender”, “genderfluïde”, “bigender”,… Deze genderidentiteiten hebben met mekaar gemeen dat ze zich buiten de binaire gendernorm bevinden, maar ze verschillen soms subtiel onderling van mekaar. Sommige non-binaire personen identificeren zich ook als transgender, anderen niet.
  (* Bron: “Transgender infopunt”, Non-binair.)

meta tag keywords: adres, adressen, advies, afspraak, alkmaar, amstelveen, amsterdam, betrapt, bewegen, bh, bianca, bijoux, bijeenkomsten, bijeenkomst, blond, borst, borsten,
cd, corset, corsetten, crossdress, crossdresser, crossdressing, cross-dresser, cross dress dresser, deeltijd, deeltijdvrouw, definitie, definieren, donkerblond, dutch, fantasie, fantasy, fenna, foto, foto’s, gender, haar, helpen, hem, hoe, holland, hoorn, hulp, info, informatie, information, jarretel, jarretels, ketting, kleden, kleding, korset, korsetten, lingerie, link, links, LKG, lopen, make-up, man, m2f, mariposa, meeting, meetings, naar, nederland, nl, netherlands, noord, noordholland) partner, problemen, prothese, prothesen, pruik, pruiken, renee, renee3t, ring, rood, schoenen, schoeisel, shop, stem, stichting, story, support, TenT, tip, tips, trans, transformatie, transformation, transgender, transgenders, transgenderisme, transgendervereniging, transseksueel, transseksualiteit, transsexueel, transsexualiteit, transsexual, transexual, transman, transvestite, transvrouw, travestie, travestiet, travisage, ts, tv, vertel, vertellen, vriendin, vrouw, vrouwen, vrouwelijk, yes, winkel, winkelen, zwart,
mijn man draagt vrouwenkleren, Mijn man kleedt zich als vrouw en mijn man draagt vrouwenkleding, zijn sommige zoektermen, net als man in dameskleding, of man in lingerie, mijn man draagt mijn lingerie, mijn man draagt mijn ondergoed.
Wanneer je niet weet wat een CrossDresser, deeltijdvrouw of de term CrossDressing inhoud, heb ik deze site gemaakt. Om mensen die interesse hebben in het onderwerp crossdress, CrossDressing of zelf een CrossDresser is, een partner heeft die crossdress doet aan CrossDressing of zich crossdress CrossDresser of deeltijdvrouw noemt van informatie te voorzien heb ik de volgende crossdress onderwerpen geselecteerd, die direct of indirect met CrossDressing of met een CrossDresser of deeltijdvrouw te maken: Antwoorden, Bewegen, Bianca, Buiten,
Kinderen, Links/SiteMap, Partner, Shopping, T&T Avond, Transformatie, Zelfacceptatie.
In al deze pagina’s worden de onderwerpen die te maken hebben met crossdress, CrossDressing of deeltijdvrouw door een crossdress CrossDresser of deeltijdvrouw uiteengezet. Natuurlijk is het wel eenzijdig belicht vanuit het oogpunt van de CrossDresser en wordt het onderwerp CrossDressing deeltijdvrouw alleen toegelicht, maar het heeft ook veel raakvlakken met travestie en transgender in het algemeen. Ook is CrossDressing een vorm van travestie, maar is een travestiet meestal niet een crossdress CrossDresser. Het verschil tussen een travestiet en een crossdress, CrossDresser of deeltijdvrouw zit doorgaans niet alleen in de klank van het woord zelf, maar ook in de beleving: vele travestieten hebben een erotische beleving bij het omkleden (en is daarmee feitelijk een fetish), terwijl een CrossDresser zich niet uit erotisch oogpunt omkleed. Een crossdress, CrossDresser (een ander woord is ook wel deeltijdvrouw) kleedt zich bij voorkeur zo goed mogelijk als vrouw om er zo natuurlijk mogelijk als vrouw uit te zien. CrossDressing is daarmee geen fetish. Een crossdress CrossDresser of deeltijdvrouw is ook (net als travestieten, transgenderisten en transseksuelen) een transgender. Dat neemt niet weg dat een CrossDresser of deeltijdvrouw geen crossdress, CrossDresser zou zijn wanneer deze niet aan CrossDressing zou doen. En iemand die aan CrossDressing doet zou geen crossdress, CrossDresser zijn wanneer de CrossDresser niet zou CrossDressen. Dus een CrossDresser doet aan CrossDressing en CrossDressing of deeltijdvrouw zonder een CrossDresser gaat ook weer niet. Ook zijn er vrouwen die hun man of vriend hebben betrapt in hun kleding of dameskleding. Dat betrappen is natuurlijk niet de bedoeling. Ware het niet dat een CrossDresser Cross Dresst en CrossDressing is de term die hoort bij iemand de een CrossDresser is en de CrossDresser doet aan CrossDresser en CrossDressing. De verzamelterm crossdress transgender is in dit verband vook van belang, omdat transgender een parapluterm is voor alle vormen van genderdysforie, dus transgender is. Transgender loopt dus van transseksueel tot (fetish) transvestite travestiet. Nu vinden veel transseksuelen dat ze niet bij de groep van transgenders horen omdat het woord ‘trans’ en ‘gender’ niet bij ‘trans’ en ‘seksueel’ hoort. Wanneer je met transgenders over het woord transgender begint, zie je meteen dat er veel misverstanden zijn over het woord transgender of crossdress. Transgender is tot 2014 als woord transgender niet in het van dale opgenomen, dus transgender is blijkbaar toch nog niet geheel ingeburgerd. Toch is het woord transgender een van de eerste woorden die ik zelf in 1994 tegenkwam op het internet in dit verband. Transgender was toen al de verzamelterm voor alle T’s. crossdress. Anno 2020 staat in het van dale: trans·gen·der (de; m,v; meervoud: transgenders) 1man of vrouw die zich deels man en deels vrouw voelt of zich voelt als behorend tot het andere geslacht dan zijn of haar biologische 2trans·gen·der (bijvoeglijk naamwoord) 1zich als transgender beschouwend. Transgenders of transgender is dus wat anders dan transgenderisme of transgenderism. een transgender KAN een transgenderist zijn, maar ELKE transgenderist is een transgender. Ook geldt dat transgender KAN een travestiet zijn, maar niet allemaal. Ook geldt dat een transgender een transseksueel KAN zijn. Transgender, crossdress, CrossDresser en CrossDressing of deeltijdvrouw wat vaker voor te laten komen op deze pagina, maar zo dat het woord CrossDresser of deeltijdvrouw en CrossDressing niet zichtbaar zijn als het woord CrossDresser en of CrossDressing of deeltijdvrouw. Dit allemaal omdat Google blijkbaar het aantal woorden zoals deeltijdvrouw of CrossDresser en CrossDressing aan het tellen is. Ik weet niet hoe vaak ik Het woord Crossdressing en of deeltijdvrouw of CrossDresser kan en mag noemen, maar deeltijdvrouw of CrossDresser en ook CrossDressing komt nu wel het meest voor op de CrossDresser en CrossDressing website van Bianca Holland. Nu wordt CrossDresser ook wel deeltijdvrouw of deeltijd vrouw genoemd, dus wanneer er over deeltijdvrouw wordt gesproken, dan betekent dit dat je in deeltijd vrouw wil zijn, dus eruit ziet als een crossdresser en dat is dan weer een transgender, kan je het nog volgen? Dus een deeltijd vrouw of deeltijdvrouw is wel een crossdresser of transgender, maar een transgender is niet altijd een deeltijd vrouw en een crossdresser, maar een deeltijdvrouw is wel altijd een crossdresser, ben ik door de deeltijdvrouw nog te volgen. En een deeltijdvrouw volgt mij ook nog? Aan de andere kant zet transgenders hoorn, zich in voor transgenders in de brede zin, zoals travestie, transgenderisten en transsekuelen. Transgenders Hoorn, maar ook TransgendersAmsterdam ijveren voor emancipatie van travestie en transgenders in het algemeen. Zo zijn transgenders Hoorn vertegenwoordigd op de roze dagen Hoorn, west-friesland, transgendervereniging nederland, maar ook worden bij transgenders Hoorn pruikenavond georganiseerd en andere thema’s bij transgenders Hoorn, en trangender transgendervereniging. Wanneer je jezelf wil kleden als je vrouwelijke alter ego, dan is het nog niet zo eenvoudig dit zo maar op te pakken. Er komt nogal wat bij kijken.
Maar of je nu komt van Friesland, Groningen, Noordholland, Zuidholland, Zeeland, Utrecht, Branbant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Flevoland, of Drenthe, het is voor iedereen anders. Ook wanneer je uit Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Baarn, Bergen, op, Zoom, Beverwijk, Blokzijl, Bolsward, Breda, Coevorden, Culemborg, Delfshaven, Delft, Delfzijl, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dordrecht, Edam, Eindhoven, Enkhuizen, Enschede, Franeker, Goedereede, Gorinchem, Gouda, Groningen, Haarlem, Hardenberg, Harderwijk, Hoorn, IJsselstein, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maassluis, Maastricht, Medemblik, Meppel, Muiden, Naarden, Nijmegen, Purmerend, Rijssen, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Schagen, Schiedam, Schoonhoven, Sittard, Sneek, Staveren, Steenwijk, Terneuzen, Texel, Tiel, Tilburg, Utrecht, Veere, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Vreeland, Waalwijk, Weert, Weesp, Woerden, Zaandam, Zierikzee, Zutphen of Zwolle komt, Overal komen transgenders vandaan. Of het nu Crossdressers betreft of transseksuelen.
De afgelopen jaren heb ik veel CD’s of deeltijdvrouwen gesproken en heel veel verhalen gehoord. Eén belangrijk element heb ik wel geleerd: iedereen heeft een andere beleving. Daarom is het heel moeilijk om tips te geven voor een transformatie, juist omdat er zo veel verschillende uitingsvormen zijn. Een heel belangrijk punt is wat je wil gaan doen met je vrouwelijke ‘look’. Doordat ik nu zelf al een aantal jaren bezig ben als CD, zie je niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen de ontwikkeling in de loop der jaren: in het begin proberen velen het eigen ‘modelbeeld van een mooie vrouw’ neer te zetten. Bij velen is dat blond en korte rokjes, wellicht hoge hakken? Wanneer je echter als CD over straat wil (en voor velen komt die tijd toch echt een keer), dan is het vaak leuker om te werken aan je ‘passing’ (dus het niet herkend worden als een ‘travestiet’). Dit is echter moeilijker dan de meesten denken (nog los van het feit of je wel enfemme de straat op durft). Eerlijkheidshalve moet ik erkennen dat ik dacht er zelf netjes uit te zien en ook zo over straat ging. Totdat ik in contact kwam met een styliste en haar vroeg wat ze van me vond….
bianca-voorbianca-na bianca-na04Links: ‘Voor’ YourStyles Een vrouw kleedt zich doorgaans niet zo! rechts: ‘Na’ YourStyles ‘Natuurlijke’ look? Blijkbaar hebben we als CD of deeltijdvrouw een andere kijk op onszelf dan vrouwen met een gevoel voor kleuren en kleding. Daarom ben ik eens de ‘uitdaging aangegaan’ om te zien wat voor invloed een styliste op mijn voorkomen had. We hebben de nodige wijzigingen in m’n garderobe en haar aangebracht, ook de accessoires werden anders. Kortom een behoorlijke metamorfose. Daarna zijn we opnieuw de stad in geweest: los van het feit dat het anders – meer natuurlijk – ‘aanvoelde’, bleek dat ondanks dat ik er opvallender uitzag, het veel minder reacties op te wekken dan voorheen: voor die tijd werd ik door vrouwen aangekeken met een blik van ‘daar klopt iets niet’… Na de transformatie, merk je dat nog nauwelijks. Je straalt daardoor ook veel meer zelfvertrouwen uit, dat het geheel nog eens versterkt. Wanneer je ook wil werken aan je ‘look’, dan kan ik je beslist een professionele styliste aanbevelen. Je wilt er natuurlijk op je best uitzien. Daarom heb ik een aantal tips verzameld om je ‘vrouwelijke ik’ er zo natuurgetrouw uit te laten zien.Het bijzondere aan het ‘vrouwzijn’ is, dat je verschillende stijlen kan neerzetten. Volgens mij (maar wie ben ik;-) zou je eerst een bepaald stijl moeten kiezen. Hierna kan zou je volgens mij moeten kijken naar de gelegenheid waarvoor je je wil kleden. Het klinkt misschien wat lastig, maar ik heb een aantal stappen doorlopen met de styliste om te komen tot een eigen stijl. Maar hoe kom je tot een eigen stijl? Hieronder probeer ik in 8 stappen te komen tot JOUW stijl. Stap 1: Lees inspirerende magazines over mode. Laat je vooral inspireren door bepaalde stijlen. Je kunt er kledingstukken, combinaties en accessoires uitknippen die je leuk vindt en steek ze in een map. Stap 2: Maak stijlcollages op papier. Probeer om zelf nieuwe outfits samen te stellen, met de uitgeknipte kledingstukken op papier. Wanneer je een stijlcollage maakt door alles op een wit blad te plakken. Kies bijvoorbeeld een basisstuk zoals een jurk, rok, of jeans en combineer met nieuwe kledingstukken of accessoires die jij mooi vindt en bij de stijl passen. Wanneer je goede combinaties gemaakt hebt ‘op papier’, probeer deze stijl dan uit door deze echte kledingstukken eens aan te trekken in een winkel. Voorwaarde is dat je kleding van een redelijke kwaliteit is zodat het er niet ‘goedkoop’ uitziet. Je zult ervaren dat je met deze combinaties van kledingstukken meer en creatiever zult durven te combineren. Bij de opbouw van een outfit begin je eerst met de aankoop van basisstukken zoals een broek, rok of jurk. Stem daarna je andere kledingsstukken en accessoires erop af. Hou hierbij rekening met een evenwicht qua kleuren en materialen. Stap 3: Kies voor je seizoenstinten/kleuren. Een kleuranalyse geeft uitsluitsel over je beste tinten. Houd je er ook aan. Waneer je overheersende kleuren kiest, zorg dan dat je stijl sober blijft, én omgekeerd. Ga je voor prints? Hou het dan op één kledingstuk of accessoire met print of kies voor een tegengestelde print in gelijkaardige kleuren. Mix niet teveel verschillende soorten stoffen door elkaar. Grijp niet altijd naar je vertrouwde kleuren, (zoals zwart) maar durf ook te gaan voor een kleurtje uit je kleurenpallet dat je nog nooit hebt gekocht. Ook kan je een seizoenstintje gebruiken om te combineren! Stap 4: Ken je lichaamsfiguur en blijf er trouw aan. ‘Wij’ hebben een ander figuur, zijn vaak langer dan vrouwen van onze leeftijd. Dus let op pasvorm en maat. Laat je niet verleiden tot een nauw aansluitende jurkje terwijl je een A-lijn nodig hebt. Check out Hoe bepaal ik mijn bodyshape? Stap 5: Kies een kapsel dat qua kleur en snit bij jouw stijl past. Neem het advies van een stijlconsulente en/of laat je kapper je hierbij verder helpen. Hij of zij weet wat mogelijk is in functie van je haarstructuur. Stap 6: Experimenteer met accessoires. De meeste van ‘ons’ zijn niet gewend om accessoires te dragen, waag het toch eens om naar accessoires te zoeken die niet te opvallend zijn en waarbij je je goed voelt. Ga eens voor een sjaaltje met print i.p.v. een neutrale sjaal. Durf ook creatief te zijn. Stap 7: Besteed aandacht aan jezelf. Het begint bij een goed verzorgd lichaam, dan voel je je prettig en is al de helft van je uitstraling. Zorg eveneens dat je wenkbrauwen steeds mooi geëpileerd zijn. Een paar mooie wenkbrauwen geeft een open blik. Dit is de basis voor een fris gelaat en een geslaagde make-up! Stap 8: Besteed aandacht aan je make-up. Oog make-up komt het mooiste tot zijn recht wanneer je met dezelfde tinten oogschaduw werkt als je bovenkleding. Probeer toch eens foundation, blush en wat mascara. Hieronder heb ik per onderdeel dit behandeld. Wanneer je je stijl op deze manier bepaald hebt, kom je waarschijnlijk uit op één van de onderstaande stijlen die het meest voorkomen. Hierna is het zaak om de kleding bij elkaar te brengen voor de gelegenheid. Je kleedt je tenslotte anders in je vrije tijd dan om naar je werk te gaan. fetish travestiet: hierbij raakt men seksueel opgewonden wordt bij dragen van objecten of kleding. Typische objecten voor dit fetisjisme zijn bijvoorbeeld korsetten, lingerie, panty’s en jurken voor mannen, en spijkerbroeken en snorren bij vrouwen. Stijl Gelegenheid office vrije tijd stappen feest Nonchalants sportief Klassiek Sharp chic Minimalistisch Elegant Bohemian Dramatisch Met dank aan Travisage voor gebruik van de foto’s Wanneer je hieruit je keuze gemaakt hebt, kan je op zoek gaan naar de geschikte combinaties van kleding, make-up, accessoires, etc. Hieronder nog een aantal handige tips: Model Nadat je een keuze hebt gemaakt om een bepaald type vrouw neer te zetten, is het eenvoudigst een voorbeeld te nemen als ‘model’. Wanneer je een foto hebt van de vrouw die je zou willen benaderen, helpt dat om er vrouwelijker uit te zien (nu niet meteen Cindy Crawfort nemen;-), beter kan je een vrouw van je eigen leeftijd nemen. Mogelijk ook van je eigen postuur. Mocht je op zoek zijn naar een BNers? Een kansje dat je haar hier vindt of deeltijdvrouw, ook handig voor de transvrouw of m-t-f transseksueel.
Wanneer je geen idee hebt hoe je dit moet aanpakken, zijn er in Nederland een aantal adressen die je hierbij kunnen helpen. Hiervoor kan ik Travisage bij Utrecht aanbevelen. Lingerie De lingerie is veelal het meest aansprekende kledingstuk. Deze zijn gewoon te koop in de lingeriezaak. De maat is veelal voor beginnende crossdressers of deeltijdvrouw een probleem. Dit is echter eenvoudig op te meten: De “onderbuste” omvang in cm komt overeen met de maat van de BH. De cupmaat vind je door de maat over de gewenste buste heen te meten. Het verschil tussen die omvang en de onder buste omvang duidt de cupmaat aan. verschil (cm): cup 11 cm: AA 13 cm: A 15 cm: B 17 cm: C 19 cm: D afhankelijk van je voorkeur wordt meestal gekozen voor een B, C of D-cup. Je krijgt dan een een maat die als volgt wordt aangeduid: 85C.
Het slipje is (veelal) in damesmaten of deeltijdvrouw weergegeven. Als vuistregel kan je je herenmaat nemen en daar 10 vanaf trekken.
Je wordt als man, crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel heel goed geholpen: wanneer je niet durft aan te geven dat het voor jezelf is, dan werkt het heel goed dat je aangeeft dat het een cadeautje is. Dit is heel normaal en voor de verkoopsters niet vreemd. Borsten
Een belangrijk element is de borstvorming voor de crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel. Door de BH op te vullen met materiaal, ontstaat een heel aardig beeld.Zorg ervoor dat de grootte niet te veel afwijkt van wat ‘natuurlijk’ staat. Doorgaans is de man wat forser gebouwd, dat betekent ook dat de borsten iets groter mogen zijn. Veelal betekent dit dat een C of D cup ruimschoots voldoende is. (C-cup is volgens mijn metingen ca. 300-350 cc en D-cup 400-450 cc). TIP1: Je kunt een (dikke) vloeistof in een zgn. boterhamzakje doen. Het boterhamzakje aan de achterzijde dichtknopen, zodat de vloeistof nog bewegingsvrijheid heeft. Hierdoor zal het zakje niet snel knappen. Als crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel hierover vragen hebt, of wellicht ook wat ervaringen, stuur dan even een email over ‘dikke’ vloeistof. Vertel je daarbij ook even iets over jezelf en wat je zoal geprobeerd hebt? TIP2: Wil je een goede tip voor een diep decolleté (cleavage), dan is dit Youtube filmpje handig om te bekijken. of deeltijdvrouw Click hier voor beautytips. Benen: Om ook je benen mooi uit te laten komen, zal je vaak gebruik willen maken van een panty. Dan is het even handig te weten dat doorgaans jouw benen als crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel doorgaans langer zijn dan bij de vrouwen. De panties hebben de damesmaten, dus wanneer je zelf ook nog eens langere benen hebt, neem dan 2-4 maten groter. Het gaat niet in alle gevallen op, maar doorgaans passen deze beter. Dan is het handig te weten dat de panty’s bijna allemaal doorschijnend zijn, dus is je beenhaar zichtbaar. De beste oplossing is natuurlijk je benen scheren, maar lang niet iedereen wil of kan dat. Wanneer je toch je beenharen wil verbergen, dan helpt het een dikkere panty te nemen. De dikte wordt aangegeven door de term ‘denier’. Als ik het goed heb, is dat de dikte van de draad, maar bepaalt ook de mate van doorzichtigheid van de panty. 15 denier is vrijwel doorzichtig, terwijl 60 denier vrijwel dicht is. De keerzijde van de medaille is, dat het dan net een majo is. Soms zijn er pantys’s te koop die ‘blickdicht’ of ‘niet doorschijnend’ zijn. Dit wil ook nog wel eens helpen. Mijn vriendin Judy Dross heeft nog een speciale tip voor ons: dit wordt ook gebruikt door ballet dancers, kan ze de illusie wekken dat haar benen prachtig glad geschoren zijn. Dat dit niet zo is, kan je in het linker plaatje zien. Figuur Judy heeft een goed figuur, maar hier laat ze zien hoe ze zo’n slank middel heeft. Een slank middel helpt een visueel bredere heupen te hebben, waardoor het vrouwelijke silhouet wordt gecreeerd. Dit kan worden bereikt door een corset of waist-clincher te gebruiken, zoals hieronder wordt geshowed. Handig voor crosdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel. Regelmatig hoor ik de vraag: ‘Wat doe je met je bobbel in je kruis?’ Nu zijn daar verschillende oplossingen voor: de één geeft voorkeur aan een ‘gaf’ (dit is een soort zakje waar je je zaakje in stopt en om je middel bindt), de ander vindt het opbinden prettig. Een andere manier is: je zaadballetjes naar binnen duwen en je penis naar achteren tussen je benen. Om ervoor te zorgen dat ie op z’n plaats blijft, kan je een pantybroekje gebruiken. Deze zijn in (vrijwel) alle lingeriezaken te koop, maar ook bij bijv. de HEMA. Je zaadballetjes duw ja na het omkleden weer naar buiten. Wanneer je bredere heupen wil hebben, dan bestaan er ook ‘billenbroekjes’ zoals hiernaast afgebeeld. Deze zijn te o.a. te koop bij Travisage. Pruik De pruik is voor crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel ook een heel belangrijk hulpmiddel. Door de juiste keuze van lengte en kleur die goed bij je past, kan je meteen een hele transformatie doormaken.
Pruiken kunnen best duur zijn, maar er zijn ook winkels waar een flinke keuze is en je vakkundig wordt geholpen. Een nette pruik kan je reeds kopen voor ca. 120 EUR. Er zijn er ook die goedkoper zijn (van materiaal kaneton) en heel goed om mee te beginnen. Deze zijn ook online te bestellen (zie op pagina links). Ook de keuze is erg belangrijk: lang niet iedereen staat een blonde lange pruik. Juist door verschillende modellen te proberen, kan je de juiste keuze maken. Laat je hierin adviseren door iemand die hierin is gespecialiseerd. Hiervoor kan ik Travisage in Woerden bij Utrecht van harte aanbevelen Ook nadat je je pruik hebt aangeschaft is het onderhoud van groot belang. Ook je pruik heeft goede zorg nodig. of deeltijdvrouw Je hebt hiervoor een speciale shampoo en pruikenbalsem nodig (deze zijn ook te koop bij Travisage Stap 1: Wassen met Shampoo: – Vul je wastafel met ca. 1 liter lauw water – Doe 2 dopjes ruikenshampoo in het water – Leg de pruik er in en laat deze 15 tot 20 minuten inweken – Afspoelen met lauw water
Stap 2: Behandel de pruik met balsem – Vult je wastafel weer met ca. 1 liter lauw water – Doe 2 dopjes balsem in het water – Leg de pruik er voor 5 minuten in – Niet meer uitspoelen en natuurlijk laten drogen op een pruikenstaander (mag even in een handdoek) Stap 3: Drogen Gebruik NOOIT een warmte bron zoals föhn of warmterollers, stijltang of droogkap. Laat het haar bij voorkeur op een natuurlijke manier drogen, het best op een pruikenstand. Stap 4: Kammen of Borstelen Kam/borstel synthetisch haar NOOIT als het NOG nat is. Als de pruik of het haarstuk droog is mag u deze kammen of borstelen, wel aan te raden met borstel of kam speciaal gemaakt voor haarwerken. (ook verkrijgbaar bij travisage) Sterk krullende pruiken/haarstukken: Borstel de pruiken met sterk krullend haar NIET uit, maar gebruik uw vingers door het haar heen. Kleding. Een heel belangrijk punt is de kleding: het is leuk om je kleding aan te passen aan de gelegenheid: feestelijk, of juist casual, office, of juist sexy. Bovenaan deze pagina heb ik al een overzicht van verschillende stijlen en gelegenheden gegeven. Wanneer je over straat wil gaan, is mijn advies je niet te opvallend te kleden als crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel. Wanneer je de kleding draagt die bij je past, ook bij je leeftijd, hebben mensen niet het idee nog eens naar je te kijken omdat er iets niet klopt. Wat denk je van de vrouw aan de linkerzijde? Wanneer je die tegenkomt in het winkelcentrum, zou je dan zelf niet omkijken wanneer je haar tegen zou komen? En hoe reageer je op de vrouw of deeltijdvrouw aan de rechterzijde? Een goede tip is in een restaurant in een winkelcentrum te gaan zitten, een kopje koffie te nemen en naar de vrouwen van je eigen leeftijd te kijken hoe die gekleed zijn en daar je keuze van kleding op af te stemmen als crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel. Schoenen. Omdat we meestal langer zijn dat de ‘geboren’ dames, is het beter niet te hoge hakken te gebruiken. Lage hakken trekken ook minder aandacht. Er zijn zeer mooie schoenen met hakken van ca. 5 cm, dat loopt een stuk eenvoudiger en ben je in staat meer elegante te lopen. Natuurlijk willen we allemaal wel eens op die hoge hakken lopen. Er zijn speciale schoenenzaken die hierin voorzien en ook grote maten op voorraad hebben. Make-up makeupMake up is een verzamelnaam van een aantal zaken, zoals foundation (vloeibare make-up), lippenstift, ogenschaduw, mascara, maar ook bijv. beardcover en foundation.
drag queen of dragqueen: een vaak homo man die zich voor openbare optredens op glamoureuze wijze als vrouw kleedt. Een vrouw die zich op deze wijze als man kleedt wordt wel drag king of dragking genoemd.
Afhankelijk van het type of deeltijdvrouw crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel dat je wil neerzetten en de gelegenheid, gebruik niet te juist veel make-up of juist zo weinig mogelijk en natuurlijke kleuren. In alle gevallen begint het met goed scheren (liefst nat). Ik raad het altijd aan een reinigingsmelk opgevolgd met een milde tonic om de huid te reinigen. De reiniger opent de poriën (om goed te kunnen reinigen) en een tonic zorgt dat de poriën weer sluiten en verwijdert de laatste restjes vuil en reiniger. Gebruik het daarom altijd samen! Wanneer je een baardschaduw hebt, is het belangrijk dat je een goede ‘beardcover’ gebruikt. Deze zijn te koop bij de toneelwinkels of bij de eerder genoemde winkels voor travestie-benodigdheden: Travisage, maar ook bij Back-stage in Amsterdam. Deze ‘beardcover’ (wordt ook wel ‘blue neutraliser’genoemd), dient niet te dik aangebracht te worden, verbergt heel goed de baardschaduw. De beardcover dient even in te trekken en daarna is het het best deze te fixeren met fixatiepoeder. Dit wordt met een blusherkwast aangebracht. Hierna zal een goed dekkende foundation aangebracht moeten worden. Deze foundation bevat 5 tot 10 keer meer pigment dan die welke de vrouwen gebruiken. Je wil immers dat de resterende baardschaduw verder wordt gecamoufleerd (ook deze speciale foundation is bij o.a. : Travisage, maar ook bij Back-stage in Amsterdam te koop).
Ook deze foundation even laten intrekken (en fixeren met poeder). Je hebt nu een ‘poppenkop’. Je kunt daar weer leven inbrengen door heel licht wat blusher aan te brengen. Hierna is de basis klaar.
Vervolgens kan je verder met de rest van je make-up aanbrengen: de ogenschaduw, maskara, wenkbrauwen, lippenstift en eventueel je ogen te accentueren met een ogenpotlood (cajalpotlood). Hierbij dien je rekening te houden met een aantal basis uitgangspunten waar vele sites veel meer aandacht aan geven dan ik ooit kan doen :).
Er staan goede tips op: – makemeover.org, met veel nuttige info – travestie.org met goede tips Ogenschaduw makeup-eye. De volgende stap is de ogenschaduw. Hiervoor kies je een kleur die vooral goed bij je ogen past. Het aanbrengen is niet moeilijk. Hiervoor gebruik je de bijgeleverde staafje. Ik gebruik vaak een voorbeeld uit een damesblad, om eens wat nieuwe combinaties te proberen van verschillende kleuren. Hierna kan je verder met de rest van je make-up aanbrengen: Er staan goede tips op: – makemeover.org, met veel nuttige info – travestie.org met goede tips Mascara makeup-eyeDoorgaans is hierna de mascara voor de wimpers aan de orde. Deze breng je eenvoudig aan door je ogen goed open te houden en met het borsteltje vanuit de onderzijde naar boven de wimpers een kleurtje te geven. je herhaalt de beweging net zo lang totdat je je wimpers een mooi laagje hebt gegeven. Je ooghaartjes aan de onderzijde doe je op dezelfde wijze: maar dan van boven naar beneden. De eerste keren gaat het natuurlijk niet meteen goed: crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel gewoon een make-up watje met wat reinigingsmelk (kan je bij de hema halen). Ook is er tegenwoordig speciale reinigingsvloeistof voor oogmake-up. Hierna kan je verder met de rest van je make-up aanbrengen: Er staan goede tips op: – makemeover.org, met veel nuttige info – travestie.org met goede tips Eyeliner De eyeliner geeft je ogen een prachtige afwerking, maar is moeilijk aan te brengen. Een cajal-potlood gebruiken is vaak makkelijker (eerst even warm maken door deze over je vinger te tekenen) kan je je oogranden licht intekenen. Veelal wordt een zwarte kleur gebruikt maar een cajal-potlood is doorgaans in vele kleuren verkrijgbaar. Hiermee kan je leuke combinaties maken. Hierna kan je verder met de rest van je make-up aanbrengen: Er staan goede tips op: – makemeover.org, met veel nuttige info – travestie.org met goede tips Ogen weer schoonmaken makeup-lotionVroeger of later zal je je weer terug willen/moeten transformeren. Dan is het natuurlijk handig even te weten wat je daarvoor nodig hebt: voor de reiniging van de ogen kan je o.m. reinigingsmelk gebruiken. Een kleine hoeveelheid op een reinigingswatje en voorzichtig de ogenschaduw, mascara en eyeliner wegvegen. De reinigingsmelk zorgt ervoor dat deze oplossen en in het watje terecht komen. Voorzichtig je oogranden ook even afvegen. Zorg er wel voor dat de reinigingsmelk niet in je ogen komt, waardoor ze gaan tranen. Ook is er tegenwoordig speciale reinigingsvloeistof voor oogmake-up. Deze is ook bij de Hema te koop (nee ik heb geen aandelen;-). Lippenstift crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel Lippenstift is in vele kleuren verkrijgbaar. Al eerder schetste ik het beeld van een model. Vaak is het handig een kleur te kiezen die een beetje in de buurt komt van die van je model. Het makkelijkst is een lippenpotlood te gebruiken om de lijnen alvast te tekenen: je kunt de lijnen van je eigen lippen nemen, of er net even buiten af te tekenen. Overigens kan het ook gewoon zonder het lippenpotlood: gewoon met de lippenstift doen. Mocht je iets uitschieten, dan is een stukje keukenrol handig: gewoon even wegvegen en opnieuw proberen. Nagels Niet iedereen kan de nagels lang laten groeien, toch is dat natuurlijk het mooist. Daarom kan je gebruik maken van plaknagels. Let op!!! er zijn 2 soorten: acrylnagels (blijven veel langer zitten) en gewone kuntstnagels, die er makkelijk weer af te halen zijn. Deze zijn te koop bij bijv. Etos, Trekpleister, Hema, maar ook bij Bijenkorf, etc. Doordat onze nagels crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel doorgaans wat breder zijn, is het handig hierop te letten omdat anders de kunstnagel als het ware aan de eigen nagel ‘trekt’. De nagels zijn vast te lijmen met de meegeleverde lijm. De lengte niet te lang kiezen. Na het lijmen dienen de nagels gelakt te worden. Dit is niet eenvoudig: het is aan te raden je vingers op een vaste ondergrond neer te leggen.
Handig is snel drogende nagellak te nemen. Bijoux Omdat de armen, nek en vingers doorgaans groter zijn, crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel is de aankoop ervan nogal lastig: lang niet alles past. Daarom is het verstandig van te voren goed de maat op te meten.
Bij veel armbanden staat de lengte erbij, zo voorkom je een miskoop. Ringen hebben een diameter: de binnenkant van de ring is hiervoor bepalend. crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel Oorbellen: het mooist zijn natuurlijk gaatjes in je oorlellen, maar velen kunnen dat niet laten doen: daarvoor zijn de clip-oorbellen doorgaans geschikt: een soort knijpertje, gaat deze om je oorlel heen. Wel handig is om hierbij te kijken naar de oppervlakte van de knijpertjes: deze moeten zo groot mogelijk zijn: anders gaan ze snel zeer doen en kan je alsnog een lelijke afdruk krijgen in je oorlel. Handen Wanneer je grotere handen hebt, dan kan je proberen de aandacht er niet op te richten op een natuurlijke manier. Bij niet al te grote handen, zou je door het dragen van één grotere opvallende ring. Hierdoor kan je de aandacht naar je ring trekken en niet naar je hand. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je geen haargroei op je handen hebt. crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel De stem Wanneer je naar buiten gaat in het openbaar, is de kans groot dat je ook je stem wil of moet gebruiken. Natuurlijk is het meteen een ‘weggever’ wanneer je je mannelijke stem gebruikt, hoe goed je ook gewerkt hebt aan je uiterlijk. Je kunt wel het e.e.a. doen om het een beetje te verbloemen, door heel zachtjes te spreken en vooral voor in je mond. Maar dat is lang niet voldoende. Er zijn een aantal voorbeelden op het web, met goede voorbeelden van verschillen tussen een mannelijk en een vrouwelijk klinkende stem. crossdresser, transvrouw of m-t-f transseksueel Hieronder heb ik een aantal links opgenomen:

Links

13 reacties op Info

 1. Henriëtte zegt:

  Hallo Bianca,
  Helaas zijn het laatste jaar een paar zaken voor ons deel van de mensheid helaas gestopt of gaan stoppen.
  m.n. 2 waar jij indirect of direct naar verwijst n.l.
  Inka houtzager
  en Truus van Travisage.

  Lieve mensen,
  Ik heb 26 jaar (!), met veel liefde, passie en plezier héél veel mensen kunnen en mogen helpen:
  Met gesprekken aan de koffietafel, adviezen, mooie transformaties en met het uitzoeken van spulletjes,
  w.o. kleding, lingerie en pruiken…
  Zoals veel bedrijven heeft ook Travisage vanwege de corona maatregelen al vanaf maart 2020 stil gelegen.
  Het ziet er niet naar uit dat er voor mij / Travisage, binnen afzienbare tijd verandering in komt, zeker als ik denk aan
  o.a. de 1,5 meter afstand welke ik gezien de afmetingen van de winkelruimte niet kan waarborgen en
  het verplicht dragen van mondkapjes.
  Al met al, het gaat voor mij persoonlijk helaas allemaal te lang duren…
  Dus lieve mensen, ondanks dat ik besef dat ik jullie erg ga missen, heb ik na lang nadenken en veel overwegingen,
  maar met pijn in ’t hart besloten om, ook als alles weer normaal wordt, geen herstart meer te maken.
  Maar wat gaat er op korte termijn gebeuren en is er straks nog mogelijk:
  > De website van Travisage wordt aangepast en er wordt niet meer geïnvesteerd.
  > Wanneer de corona maatregelen dat straks toelaten, kan er wel uit de bestaande voorraad gekocht worden, maar alleen op afspraak.
  > Dat geldt ook voor de “Koffietafel gesprekken” die beperkt mogelijk zijn.
  > Helaas vervalt het make-up aanbrengen en daardoor dus de totale transformaties.
  Nadere informatie volgt als we daadwerkelijk weer zonder al die maatregelen kunnen / mogen leven.

  Lieve groetjes, Truus

  Ik hoop toch echt dat er nieuwe mogelijkheden komen om eens een mooie make-over te kunnen doen en jij hier aandacht aan zou kunne geven.

  lieve groet,
  Henriëtte

 2. Lieve Bianca,
  Ik ken jouw website reeds meerdere jaren. Al die tijd, spijtig genoeg, in het geniep bezocht.. Dromend om zoals jij in het openbaar te verschijnen en dat zonder schroom.
  Dank zij mijn nieuwe lieve vrouwelijke partner, ben inmiddels bijna 2 jaar gescheiden, durf ik na jaren tussen 4 muren te zitten, eindelijk als 60 jarige (en ben best fier hierop) buiten te komen. Als gevolg hiervan heb ik de stap naar buiten gezet en een heerlijke dagtrip gehad in Antwerpen.In het begin heel onzeker maar na een aantal uren was ik er mij niet meer bewust van. Shoppen werd een overweldigende belevenis, het was net een dagdagelijkse aangelegenheid.Het smaakt naar meer. Mag ik via jouw site een oproep doen om met andere Vlaamse en Nederlandse crossdressers in contact te komen? Ben terug te vinden via Facebook onder de naam Claudia Vandevelde.

 3. Annet zegt:

  Hallo
  Een mooie duidelijke uitleg van het transgender zijn.
  En heel leuk je woensdag gesproken te hebben
  Groetjes Annet

 4. Sarika Sharma zegt:

  Hi Bianca, you look gorgeous. I’m Sarika, a crossdresser from India. I’m in Waalwijk, Netherlands for a business trip. Here to ask you if there are any places around for shopping, and hangout groups near me.

  Thanks & regards,
  Sarika.

 5. Andrea zegt:

  Beste Bianca,
  Ik heb heel veel aan jou informatie, ik ook CD. En dat voelt goed?
  ik pas nu een jaar me zelf zijn als Andrea, en ik ga veel Vaassens door.
  ik heb ergens gelezen over informatie en lezingen in Amsterdam begin juni maar kan ie web pagina niet meer vind.
  weet jij waar dat is?
  zou graag het adres en de tijden willen weet,om meer info te kunnen krijgen!
  Lieve`s Andrea

 6. Anne zegt:

  Ha Bianca,
  Wat een geweldige site zeg, ikzelf ben al jaren cd maar durf er niet mee naar buiten, al 2 keer vervelende ervaring gehad. Getrouwd en doe dit mijn leven lang allemaal zonder dat mijn omgeving er vanaf weet ook mijn vrouw niet.
  Ben in december harstikke mooj getransformeerd en was geweldig, was erg emotioneel en was die middag de gelukkigste mens op aarde.
  Probeer beetje bij beetje mij over de drempel te zetten.
  Mooie site van jou en veel handige tips.
  Ga zo door.
  Liefs,
  Anne

 7. ldejong88 zegt:

  Hoi Bianca,
  Wat een mooi site heb je, ik zou je heel graag een persoonlijk bericht willen sturen. Met een vraag, maar ik kon de mogelijkheid daarvan niet vinden. Zou ik jou mogen of jij me willen mailen?
  Groetejs, Leonie

 8. Ronnie Transgendry zegt:

  ik vindt je site erg nuttig en interessant, ik ben net uit de kast gekomen en ben bij een bij een komst van Transgender Noord Holland geweest en vond me daar erg op mijn plaats.
  mijn vrouw vond deze site ook interessant en is gelukkig meelevend met me maar in eerste instantie wel geschokt. door jouw info is ze meer betrokken in mijn ( hobby ) crosdressing.
  ik hoop dat nog veel crossdressers je site weten te vinden.

  lieve groetjes Ronnie

  • Dank je wel Ronnie voor je berichtje. Ben blij dat met een goed gevoel uit de kast gekomen bent. Fijn voor je dat je vrouw meelevend is en te lezen dat ook je vrouw mijn site interessant vond. Uiteindelijk is de site daarvoor bedoeld: anderen (en ook partners) een doorkijk te geven in wat ons bezig houdt.
   Bianca:)

Hier kan je je reactie achterlaten

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.