Vragen

flag-usflag-uk duitse vlagemail-iconEr zijn natuurlijk vele vragen die bij de CrossDresser zelf, vrouwen/vriendinnen van CD’s of bij geïnteresseerden opkomen. Ik heb getracht er een aantal te verzamelen en er de antwoorden bij te zoeken.


Dit zijn de vragen die ik zal trachten te beantwoorden:


Komt travestie vaak voor?
bianca-na138Er is een aantal jaren geleden een onderzoek in Nederland gehouden, waaruit bleek dat tussen de 1 en 5% van de mannelijke bevolking travestiet is.
Dit betekent dus dat je beslist niet de enige vrouw bent met een partner met deze ‘hobby’. Om het concreter te maken levert een rekensommetje op dat er ruwweg tussen de 50.000 en 200.000 travestieten in Nederland zijn! Hoeveel zouden dat er in de wereld zijn?
Google maar eens het woord ‘transvestite’: dit komt miljoenen keren voor.

naar top


Lichamelijke geslacht, genderidentiteit en genderrol?
bianca-na137Ik zal proberen het op een ‘eenvoudige manier’ uit te leggen:
Het ‘lichamelijke geslacht’ bestaat uit diverse aspecten, zoals bijvoorbeeld chromosomen, geslachtsklieren, hormonen, inwendige genitaliën en uitwendige genitaliën (dus het feit dat je man of vrouw bent).
Het ‘geslacht’ wordt in de engelse taal als “gender” aangeduid.
Het gevoel man of vrouw te zijn wordt genderidentiteit genoemd (dus de psychische beleving man of vrouw te zijn).
De wijze waarop iemand de genderidentiteit in het openbaar treedt is dan de genderrol.
Wanneer het lichamelijke geslacht niet overeenkomt met (psychologische) geslachtsbeleving spreekt men van genderdysforie.
Genderdysforie is heel individueel en kan variëren van licht tot heel ernstig. Travestie (CD) wordt wel beschouwd als een lichte vorm van genderdysforie, transseksualiteit als de meest extreme vorm, transgenderisme als een tussenvorm.

naar top


Hoe lang doet hij dit al?
De meeste CD’s hebben deze gevoelens al vanaf hun pubertijd. Veelal gaat dit jaren door, waarbij vele gaderobes in de loop van de tijd zijn weggegooid, om ermee te stoppen. Dit is echter niet gelukt, anders had jij er nu niets van geweten. Elke CD beleeft zijn/haar hobby op eigen manier.

naar top


Valt mijn man/vriend op mannen?
Laat ik eens beginnen met deze vraag: Het grootste gedeelte van de crossdressers is een doorsnee man/vader en dat blijft hij ook. Verreweg de meeste vallen ook als hun vrouwelijke evenbeeld gewoon op vrouwen, ook al gedragen ze zich anders.
Meer dan 85% van de travestieten is heterosexueel.
Dat betekent dus dat het beeld dat veelal wordt getoond van de travestiet, zoals op televisie bij de ‘miss travestie verkiezingen’ voor verreweg het grootste aantal travestieten een onjuist beeld is.

naar top


Hoeveel mannen hebben deze gevoelens?
Uit diverse onderzoeken is wel vast komen te staan dat het aantal mannen met travestiegevoelens tussen de 1 en 5% van de mannen ligt. Met andere woorden: je bent beslist niet de enige vrouw/vriendin met dit probleem. In jouw straat woont gemiddeld nog een travestiet!

naar top


Waarom doe je dat eigenlijk?
bianca-na72Over de oorzaak van travestie/CrossDressing is weinig bekend. In het verleden werd nog wel eens gedacht dat dit veroorzaakt zou worden door bepaald gedrag in de opvoeding, maar inmiddels wordt dit standpunt verlaten.
Daarmee is ook het begrijpen waarom de CrossDresser zich wil voordoen als vrouw eigenlijk onmogelijk.

Niet bij alle, maar wel bij vele CD’s zijn de eerste ‘gevoelens’ reeds rond de puberteit ontstaan. Veelal zijn deze gevoelens in de loop der tijd verder ontwikkeld.
Er is sprake van een theorie waarin wordt gesteld dat genderdysforie wordt veroorzaakt door een storing in tijdstip en/of mate van toediening van hormonen tijdens de groei van de vrucht, maar deze wordt niet door de medische wetenschap bevestigd.

naar top


Wat voor soort mensen doen aan Crossdressing?
Crossdressing komt voor bij vrijwel alle rassen, economische of culturele achtergronden. Het fenomeen gaat vele eeuwen terug. Doorgaans zie je tegenwoordig dat veel CDers goed opgeleid zijn en uit normale families afkomstig zijn. De meesten zijn of waren getrouwd en tevreden met hun mannelijkheid.

naar top


Is Crossdressing een seksuele beleving?
Mensen zijn nu eenmaal ingesteld op een seksuele beleving. Daar is een travestiet geen uitzondering op. Vaak is in het begin van het ‘ontdekken’ het omkleden een seksuele stimulans. Naar mate men verder gaat, neemt deze seksuele stimulans bij de meesten af. Crossdressing daarentegen is meer een ‘belevingsvorm’ dan een seksuele stimulans. Voor velen is de behoefte zich om te kleden een onderdeel van zichzelf, van de eigen persoonlijkheid. Net zoals een musicus behoefte heeft aan het spelen van muziek, schrijvers schrijven en sporters moeten sporten. Een leven zonder omkleden is voor de meeste CDers net zo erg als een leven zonder muziek voor een musicus en leidt onherroepelijk tot spanningen.

naar top


  Is het te genezen?
Dat zou natuurlijk mooi zijn: een paar pilletjes en het is over.
Nee, helaas is dit niet te genezen. Het is ook geen ziekte of psychische afwijking. De gevoelens kunnen wel tijdelijk onderdrukt worden, maar komen vroeger of later weer boven, maar veelal met een heleboel frustraties. Dus dat is (volgens mij) geen goed idee.
Er zijn wel heel veel – wat ik noem – ‘belevingsvormen’ van CrossDressing. Geen mens is gelijk, dus ook geen ‘belevingsvorm’. Daarom is het ook best lastig om een generiek antwoord te geven. Er zijn wel mensen die zich ‘voor de lol’ omkleden: zij kunnen natuurlijk gewoon stoppen, zonder verdere nadelige gevolgen. Ook heb ik wel gehoord dat er CrossDressers zijn die zijn gestopt. Maar of die ECHT gestopt zijn… dat is bij mij in ieder geval niet bekend. Ik ben zelf ook vele malen ‘gestopt’, maar daarna kwam het bij mij nog veel heviger terug.

Professionele hulpverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten in niet-GGZ-diensten en centra voor maatschappelijk werk, wordt veelal de DSM-IV of  DSM-5 als naslagwerk gebruikt voor de diagnostiek. De DSM-5  is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vertaald als ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’. De DSM-5 of DSM-V is een Amerikaans handboek dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. Hier zie je dat sinds de vorige uitgave in het jaar 2000 er nieuwe inzichten zijn gekomen m.b.t. gender gerelateerde onderwerpen: zo is in DSM-IV onder meer ‘fetisjistisch transvestitisme’ als een parafilie opgenomen (=de verzamelnaam van een groep seksuele gedragingen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd). Wanneer het seksueel gedrag leidt tot ernstige problemen tussen een persoon en zijn omgeving, kan sprake zijn van een psychische aandoening.

Goed is te constateren dat transseksualiteit en niet fetish-gerelateerde travestie niet langer meer als een psychische aandoening worden aangemerkt.

bianca-na152Ik weet natuurlijk niet na hoeveel jaar je man/vriend je deelgenoot heeft gemaakt van zijn vrouwelijke gevoelens, maar voor velen geldt, dat hij daar zelf al jaren mee heeft geworsteld. Gelukkig is veel informatie op het internet te vinden, maar dat is iets wat pas de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen: in 1996 waren nog maar enkele honderden pagina’s te vinden, in 1999 al meer dan 240.000, 2 miljoen pagina’s in 2005, al meer dan 3,4 miljoen in 2006, meer dan 6,6 miljoen in 2008, in 2010 2,2 miljoen, in 2012 ongeveer 17,0 miljoen en in 2013 al meer dan 29,6 miljoen pagina’s! In 2017 zijn er 25,1 miljoen pagina’s via Google te vinden op het zoekwoord ‘transvestite’.
Met deze overload aan informatie kan je man/vriend gevoelens herkennen en zijn eigen gevoelens beter plaatsen. Maar hij kan er zelf met (vrijwel) niemand over praten wat een begin is om er beter mee te kunnen omgaan – of beter nog – accepteren.
Voor de CD (en mij) geldt: nee, het is niet te genezen, het stopt niet, je hebt er je hele leven mee te maken.

naar top


Wil hij vrouw worden?
De CrossDresser/travestiet wil beslist geen vrouw worden, maar zich met enige regelmaat omkleden.
Wanneer jouw partner dit wel wil, lees dan de begrippenpagina om te zien welk onderwerp beter bij je partner past.

naar top


Hoe vaak kleedt hij zichzelf om?
Hoe vaak de travestiet zich wil omkleden, is voor een ieder verschillend. Daar is geen vuistregel voor te geven. Doorgaans is dit wel het hele jaar door en wordt elke gelegenheid gebruikt zich even om te kleden.
Zelf heb ik een ‘seizoenspatroon’ bij mijn omkleden: in de zomer kleed ik me niet om, in de herfst en winter heb ik 2 maal per maand een dag dat ik me als Bianca kleed en ook een hele dag op stap ga en leuke dingen doe. Ik noem dat een BiancaBalansDag, omdat het mijn leven (als man) in balans houdt.

naar top


Hoe ziet ze eruit?
judy01bianca-na35Niet elke man die zich in vrouwenkleding hult, ziet er direct vrouwelijk uit. Dit is sterk afhankelijk van het figuur, de kleding/accessoires en, niet te vergeten, de houding. Dit is echter voor vele travestieten niet het belangrijkste, Alleen al het dragen van de kleding is voldoende. Er zijn natuurlijk wel een behoorlijk aantal die hier wel een sport van maken en hun uiterste best doen zodat ze er als een vrouw uitzien en het vrijwel niet opvalt wanneer je haar tegen zou komen.
Hier zit vaak ook het verschil tussen de ‘transvestite’ en de ‘CrossDresser’ zoals eerder uitgelegd.

naar top


Verschillende uitingsvormen
Wanneer je je wat meer verdiept in de wereld van ‘travestie’, merk je al snel dat er vele belevingsvormen zijn. Geen mens is gelijk, dus ook de belevingsvorm van omkleden verschilt van persoon tot persoon.
Zelf denk ik dat er bij travestie een driedeling gemaakt kan worden naar de beleving:

 • showtravestie. Dit is veelal de meest bekende vorm waarbij een man voor de show zich presenteert als extravagantie vrouw.
 • seksuele of erotische genderrol. Dit uit zich vaak door het dragen van heel korte rokjes en vooral sexy kleding. Bij een aantal merk ik dat dit (geleidelijk) overgaat in de vrouwelijke genderrol naarmate men zich beseft dat het naar buiten gaan ook de ontspanning geeft.
 • vrouwelijke genderrol. Hierbij is de vrouwelijke rol (en niet de seksuele) belangrijk voor de emotionele ontspanning.
 • Bij deze driedeling behoor ikzelf tot de laatste en typeer deze beleving als ‘Crossdressing’.


Natuurlijk zijn er allerlei theoriën over travestie. Er zijn bij mijn weten geen recentere theoriën verschenen dan die van Hirschfeld (1930) die de term ‘travestie’ introduceerde. Hij bedacht dat er 10 subgroepen zijn te onderscheiden:

 • judy03Totale travestieten. Zij hebben de drang zich geheel of gedeeltelijk als iemand van het andere geslacht te kleden en te gedragen.
 • Partiële travestieten. Diegenen die tevreden zijn met een enkel stuk onder- of bovenkleding van het andere geslacht.
 • Periodieke travestieten. Deze mensen hebben afwisselend behoefte aan en een afkeer van de travestie.
 • Permanente travestieten. Zij die zich van jongs af aan verzet hebben tegen kleding die bij het eigen geslacht past en permanent ‘omgekleed’ willen leven.
 • Narcistishce travestieten. Personen die bij de travestie verliefd worden op het eigen vrouwelijke beeld.
 • Namen-travestieten. Diegenen die alleen de naam aannemen van het andere geslacht.
 • Extreme travestieten. Personen die trachten ook de lichamelijke kenmerken van het andere geslacht te vermijden of juist te verkrijgen (bijvoorbeeld epilatie van de baard borstvorming, castratie bij mannen, baardgroeimiddelen bij vrouwen enz.)
 • Matatropische travestieten. Mannen met vrouwelijke trekken en vrouwen met mannelijke trekken (androgyne types) die zich vaak tot elkaar aangetrokken voelen. Zij zouden veel voorkomen in kringen van intellectuelen en kunstenaars.
 • Biseksuele travestieten. Door hun dubbel identiteitsgevoel hebben zij ook een dubbele seksuele voorkeur.
 • Homoseksuele travestieten. Homoseksuelen die in hun travestie een verdeling van de mannelijke en vrouwelijke rol binnen hun relatie nastreven.
  (Bron: Een dubbel bestaan (Anton Verschoor & Janke Poortinga ISBN 90 265 1090 X)

De theorie van Hirschfield kan je wel bepalen tot welke groep je behoort, maar volgens mij kan je daar dan verder weinig mee. Het geeft echter aan dat er vele vormen zijn en dat is goed te weten of te beseffen.
Om het eenvoudig te houden houd ik het bij de driedeling showtravestie, seksuele/erotische genderrol of de vrouwelijke genderrol.. Om het verschil ook duidelijk aan te geven heb ik daarom ook de term ‘CrossDressing’ omarmd om de volgende reden: In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen respectievelijk ‘dragqueens’, ‘transvestism’ en ‘crossdressing’.
Dit verschil is ontstaan omdat er in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term ‘transvestism’. Het woord ‘transvestism’ wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord ‘crossdressing’ ontstaan.
Op deze manier wordt ook tweedeling verklaard (naast die van showtravestie zoals ik hierboven aangeef). Mijn ervaring is dat deze twee het meest voorkomen (op basis van mijn ervaring vanaf 1995 in de ‘scene’).

naar top


Is travestie strafbaar?
Bianca-na167Nee, travestie is niet (meer) strafbaar in Nederland. Alhoewel je jezelf zal schamen, wanneer de travestiet zich onderweg omgekleed wordt ‘betrapt’, is het niet strafbaar en zal er verder geen actie worden ondernomen. Wel is het strafbaar wanneer een onjuiste identiteit op wordt gegeven.
Wij hebben als (T&T groep) ook regelmatig contact gehad met de Politie Amsterdam Amstelland. Zij hebben ons ook voorgelicht over wat wel en niet onder discriminatie valt voor onze LGBT groep. Op de foto hiernaast sta ik naast een politievrouw en is gemaakt toen ik op een politiebureau in Amsterdam heb gesproken als Bianca over het begrip Transgenders. De opzet was toen om meer bekendheid te geven aan dit onderwerp. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd.

naar top


Ben ik als partner niet vrouwelijk genoeg voor hem?
Nee hoor dit heeft er niets mee te maken en dat kan je naar mijn mening ook weer meteen uit je hoofd zetten: dat heeft geen enkele invloed op het omkleden van je man/vriend. Je dit te realiseren helpt enorm. Besef ook dat de meeste CDers zich al kleedden voordat ze hun vrouw leerden kennen.

naar top


Wat doet een crossdresser zoal?
bianca-na103Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Wel is het afhankelijk van ‘hoe ver’ de CrossDresser is. Wanneer deze nog niet naar buiten gaat, dan kleedt ze zich doorgaans thuis om en blijft daar. Voor velen is dit echter niet voldoende en willen ze met lotgenoten praten. Dit kan heel goed op zgn ‘t&t avonden’ (kijk op de link voor meer info).
Zo zijn er ook CrossDressers die uitgaan naar speciale gelegenheden waar de DrossDresser welkom is. Overigens is het steeds meer geaccepteerd in gelegenheden.
Hier vind je een overzicht van de plaatselijke activiteiten.
Sommige crossdressers zijn zo ver dat zoveel aandacht aan het uiterlijk en houding wordt besteed, dat het geheel natuurlijk vrouwelijk is. Dit noemen we dan ‘passable’ zijn. Deze passable CrossDressers gaan nogal eens als vrouw op pad.
Eerst winkelen, maar op gegeven moment wordt het gewoon ‘shoppen’: dus kleding, schoeisel, accessoires kopen. Sommigen gaan ook als vrouw ‘normale’ dingen doen: boodschappen doen, musea bezoeken, uit eten, uitgaan, etc.

naar top


Heeft hij ook nog fantasiën?
isobel16 isobel13Er zijn vele CD’s die er fantasiën op na houden.
Ik noem dit omdat het een aantal beelden geeft van de andere kant van de CD. Het kan leerzaam zijn dit eens te lezen. Tot je grote verbazing zou wel eens kunnen blijken dat onder de vrouwenkleding sommige CD’s een wens is om huishoudelijk werk te doen, zoals stofzuigen, strijken, naaien, ramen wassen.
Vaak in de kleding van een dienstmeisje. Er zijn vele pagina’s op het net van ‘french en english maids’ die je dit ook laten zien.
Wanneer je het niet bezwaarlijk vindt je partner als dienstmeisje te zien, zou je hier ‘handig’ gebruik van kunnen maken en je partner vragen of ‘ze’ wanneer ze omgekleed is, ook wat vrouwelijke dingen zou willen doen. Er is grote kans dat ‘ze’ dit graag voor je doet. Begin eens ‘haar’ te laten stofzuigen, daarna kan je e.e.a. opvoeren.
Daarna zou je kunnen afspreken dat ze hierbij bepaalde kleding draagt.
Er zijn CD’s die dit graag doen, zoals je op de bovenstaande link hebt kunnen lezen. Mocht je op zoek zijn naar kleding voor maid’s, dan kan ik je deze pagina bijzonder aanbevelen: Hier zijn een groot aantal adressen voor maidsdresses verzameld..
Veelal lees je dan dat deze ‘maids’ graag door hun/een vrouw worden gedwongen dit te doen of nog verder, zoals dingen ‘love bondage’ of andere rollenspellen.

naar top


Waar kan ik heen met verdere vragen?
Er zijn in Nederland een aantal hulporganisaties, gespecialiseerd in het onderwerp travestie.
Je zou de transgendergroep waar ik zelf vaak kom kunnen bezoeken TransgendersAmsterdam waar je kunt praten met andere gevoelsgenoten. Hierover heb ik een aparte pagina geschreven: T&T/transgender avonden .
Wanneer je een vrouw of vriendin van een CrossDresser bent en een aantal antwoorden wil van een andere CrossDresser, voel je vrij je vraag te stellen per e-mail – Bianca Holland. Ik zal proberen je vragen te beantwoorden of je doorverwijzen naar hulpinstanties die hierin zijn gespecialiseerd (zie ook de links).

naar top


website: https://biancaholland.wordpress.com/

14 reacties op Vragen

 1. verdriet zegt:

  Lieve Bianca,
  Ik ben er zojuist achter gekomen dat mijn partner crossdresser is. Ik heb mezelf altijd als ruimdenkend beschouwd en houd ontzettend veel hem. Onze relatie is een jaar oud en too good to be true… Ik kan hier echter niet mee leven. Ik heb je hele website gelezen en ging vroeger zelfs om met travestieten… Ik vind het prima en kan het zelfs bewonderen, maar mijn eigen vent?! Ik kan dit niet. Ik kan niet meer met hem naar bed, zonder hem voor me te zien op hakken, in lingerie en jurk…Ik walg ervan. En dat doet me heel veel verdriet. Hij doet niemand kwaad en hij kan niets aan zijn gevoel doen en dat weet ik allemaal, maar ik kan dit niet….Ik hoop dat er meer vrouwen dit snappen en dat ik niet volledig afgezeken word hier… Ik ben intens verdrietig. Hij was het voor mij. De zeepbel spat nu uit elkaar. Toch hoop ik dat we vrienden kunnen blijven…

  .

 2. Babs zegt:

  Ik ben een crossdresser van 53 , met een vrouw die 25 jaar jonger is en me volledig accepteert. Ze helpt me met kleding en make up en we gaan samen uit af en toe. Er is tussen ons ook een sterke vrouw/vrouw sexuele lading op dat soort momenten. Ze zegt dat ik veel zachter ben tijdens de sex en dat ze echt het vrouw / vrouw gevoel bij ons heeft. Het geslacht maakt niet uit in haar ogen. Het begon omdat ik voor haar altijd perfecte kleding koop., precies waar ze van houdt. Vrouwelijk, en vooral vintage. pecil skirts, vintage lingerie, satijn en lederlook. En eigenlijk heb ik de zelfde smaak. En toch voel ik me iet minder man.

  • Beste Babs, goh wat leuk te horen dat je vrouw er zo goed mee kan omgaan. Gelukkig hoor ik dat steeds vaker. Dat is een goede ontwikkeling. Veel plezier met het gezamelijk beleven van deze kant van je. Bianca:)

 3. Monica zegt:

  Beste bianca
  Al heel veel jaren voel ik dat ik me wil verkleden als vrouw, mijn vrouw maakt er geen probleem van dus als het even kan draag ik mijn vrouwen kleding.,nu eigenlijk de vraag. Hoe kan ik via internet met andere crosdr in contact komen.

  Groejes monica

  • Beste Monica. Leuk te horen dat je vrouw er geen probleem van maakt. In contact komen met anderen: vooral via social media. Er zijn diverse transgender Facebook groepen. Zoals die van Amsterdam, of de nog actievere: die van Groningen. Maar ook via twitter en andere netwerken. Natuurlijk is het nog eenvoudiger eens een transgenderavond te bezoeken. Dan spreek je de mensen zelf. Kan ik je echt aanraden. Groetjes, Bianca:)

 4. ben zegt:

  Hoi lieve bianca
  Ik wil graag ook over straat lopen
  Als vrouw
  Maar ik durf het nog niet
  Gr ben

 5. Ronny zegt:

  ik ben ook getrouwd en drie kinderen maar hou ook enorm van me om te kleden en dit meermaals per week , vooral lingerie , en pumps draag ik ook heel graag , dit durf ik sinds kort al korte stukjes op straat te proberen als ik ga wandelen met de hond , heb dit al eens proberen te vertellen tegen mijn vrouw maar ze vind dit verschrikkelijk ziekelijk, dus durf haar dit niet te vertellen en zit nu steeds opgekropt met die tv gevoelens die ik nu steeds in het geheim moet uitvoeren

 6. Regina zegt:

  Hallo Bianca Holland,

  Ik heb al sinds mijn jeugd een gender identiteit, eerst in mijn moeders kleding en hoge hakken en later in mijn leven zelf veel kopen en dan maar 1x dragen, vervolgens weer weggooien.
  Ik heb al lange tijd een goede relatie met mijn vrouw, ze weet ook van mijn gevoelens, ze accepteert ook dat ik deze gevoelens heb, echter nu komt het, ze kan er verder niets mee, mijn gevoel is om naar buiten te gaan met mijn vrouw, me te laten zien aan de wereld zo als ik ben, ze heeft hier problemen mee, het lijkt of ze zich voor me schaamt, wat kan ik er aan doen om die schaamte weg te nemen?

 7. Beste Bianca, er is één iets wat ik niet zag staan – voor zover ik kon lezen – wat de reden van crossdressing/travestie/genderdysforie … kan zijn. Er is ook geen echte medische “verklaring” beschikbaar daarover via het internet (voor zo ver ik weet), van wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb enkele zaken door persoonlijke ervaringen en opzoekwerk menen te ontdekken:
  Wat als je als man een meisje had moeten zijn, maar er is iets misgegaan met de verdeling van de chromosomen? In mijn geval, ik ben van een tweeling. Mijn tweelingzus is overleden tijdens de zwangerschap. Ik kreeg het mannelijk chromosoom, maar hadden wij misschien niet beiden meisjes moeten zijn? Er zullen zeer zeker meerdere verklaringen kunnen geopperd worden, waarvan sommige, zoals de volgende bijvoorbeeld, mij niet zo evident overkomen: “je tweelingzus leeft verder in jou, jullie zitten bieden in één lichaam”.
  Eén ding is zeker (en dat kan je wel terugvinden op het internet): élke persoon die wordt verwekt, krijgt automatisch alle vrouwelijke kenmerken mee. Pas een (korte) tijd later “beslist” het mannelijk chromosoom of het wel dan niet een plaatsje wil innemen in dat bepaalde nieuw lichaampje. Vandaar dat mannen ook tepels hebben bijvoorbeeld. Die waren er al vanaf het begin, maar door het mannelijk chromosoom wordt de verdere ontwikkeling van de borstvorming gestopt (melkklieren, enz …). Datzelfde chromosoom zorgt er bvb ook voor dat eierstokken naar beneden zakken en teelballen worden, en dat de clitoris uiteindelijk een andere vorm krijgt, en verandert naar het welgekende mannelijke geslachtsdeel. De schaamlippen vergroeien en worden de uiteindelijke balzak. Ik blijf summier met mijn gegevens daarover, maar je begrijpt waarschijnlijk alvast waar ik naartoe wil. En hoewel men blijkbaar met dit onderwerp niet echt aan de slag gaat in de medische wereld, lijkt het me toch wel een belangrijk gegeven te zijn wat Genderdysforie betreft. Ik wou je daarvan maar gewoon even op de hoogte brengen, voor het geval dit aan je aandacht ontsnapt was 😉
  In ieder geval hoop ik nog steeds dat de medische wereld hieraan toch wat meer aandacht wil gaan besteden, want er zullen nog wel meer personen zijn zoals ik die veel meer die richting aanvoelen als oorzaak waarom je merkt dat je in het verkeerde lichaam zit 🙂
  Voor de rest: dikke pluim voor je zeer informatieve pagina’s 🙂

  • Beste Sarah. Dank je wel voor je uitgebreide toelichting. Het klopt dat ik over de oorzaak van CrossDressing weinig heb geschreven. Wel heb ik summier de ‘oorzaak van CrossDressing’ benoemd bij de Partnerpagina https://biancaholland.wordpress.com/voor-partner/#oorzaak. Wat je beschrijft is bekend natuurlijk, maar ligt meer in het verlengde van de (vermoedelijke) oorzaak van transseksualiteit. Ik heb daar informatie over opgenomen op de site van de stichting Rene(e) en die kan je vinden op deze pagina. Mijn site gaat echter over CrossDressing en daar is bij mijn weten geen enkel aanknopingspunt te vinden voor een oorzaak. Hoe meer mensen ik spreek hoe meer verschillende inzichten ik hoor. Vanuit de wetenschap is er echter geen enkele mogelijke verklaring gevonden tot nu toe (nogmaals zover ik weet en heb kunnen vinden in de afgelopen meer dan 20 jaar).

 8. Astrid zegt:

  Hoi Branca, ben al een tijdje travestiet maar weet me niet op te maken dan wel af te schminken. Zoek hulp op dit gebied alswel kledingadvies. Ben 57 jaar een Rubens type. Dik dus maar het wordt nu eens tijd om als vrouw uit te gaan Hoe pak ik dit aan, waar leer ik de op maak trucs? Ben wel erg onder de indruk van jouw site. Al is het voor mij erg moeilijk uit de kast te komen omdat iedereen in mijn omgeving travestie associeert met homofilie wat niet helemaal waar is. Graag hadden ik hier een antwoord op en indien dit persoonlijk is wil ik je wel mijn email geven. M,v,g, Astrid

Hier kan je je reactie achterlaten

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.